O Právu Plus

V oblasti dopravního práva působíme již od roku 2010. S problematikou automobilové politiky sbíráme zkušenosti již od roku 2006. Zabýváme se nejen oblastí práva a přestupků, ale také problematikou kvality vozů na trhu s novými i ojetými vozy v ČR. Pro veřejnost publikujeme tyto informace nezávisle na médiích pomocí našeho blogu.Také se zabýváme srovnáváním kvality vozů a služeb pro český trh (východní segment) a pro trh západní (např. Německo).Zakládáme si na spolupráci se špičkovými odborníky v oborech souvisejících s problematikou dopravy a dopravního práva. Jsme živou firmou, neboť i legislativa a její výklad se neustále mění a tím pádem musíme neustále vyvíjet nové a další invence. Jedině takto můžeme našim klientům přinášet kvalitní služby a pohodové cestování bez starostí.

Webové stránky pravoplus.cz pro Vás spravuje skupina ​právních a​ dopravních expertů zabývajících se problematikou provozu na pozemních komunikacích. Jsme seriózní, spolehlivá a důvěryhodná skupina, která hájí řidiče podezřelé​ potažmo obviněné​ ze spáchání dopravního přestupku​, dopravní nehody nebo trestného činu. Našim cílem je Vám pomoci obhájit Vaše práva a dosáhnout spravedlivého správního či soudního procesu.​ Snažíme se realizovat naší představu, jak by mělo probíhat Vaše odškodnění od pojišťoven v důsledku dopravních nehod. Naproti tomu chceme zdůraznit, že našimi právními službami nemáme v úmyslu poskytovat návod ani ochranu lidem, kteří nedozráli k odpovědnosti.V naší každodenní praxi se ukazuje, že jen málokterý řidič se dokáže účinně hájit vůči nespravedlivému​ systému, který Vás může připravit o Vaše nároky.

Vybodování

Dosáhli jste 12 bodů a nevíte co s tím? Obdrželi jste výzvu k odevzdání řidičského průkazu? Nechcete se smířit s odevzdáním řidičského průkazu? Dosáhli jste 12 bodů a nechcete se smířit se ztrátou řidičského oprávnění?

Přestupky

Byli jste předvoláni k projednání přestupku ve správním řízení? Obdrželi jste dopis s oznámením o podezření ze spáchání přestupku? Blížíte se k limitu 12ti bodů, nebo jste již dosáhli? Je pro vás odevzdání řidičského průkazu likvidační?

Dopravní nehody

Byli jste účastníkem dopravní nehody? Utrpěli jste úraz nebo majetkovou škodu? Pojišťovna Vám nechce zaplatit vzniklou škodu?

Trestní právo

Jste obviněni ze spáchání trestného činu? Byl Vám uložen trest zákazu řízení motorových vozidel a Vy jste ho porušil? Řídil jste motorové vozidlo ve stavu nezpůsobilém?

Řekli o nás